Josefin Ekström

GYROTONIC®  certifications:
– Gyrotonic level 1 and 2 (program 1 and 2)
– Gyrotonic Pre-Trainer
– Gyrotonic Applications for the Pelvic Girdle
– Gyrotonic Applications for the Shoulder Girdle
– Gyrotonic Applications for Scoliosis
– Gyrotonic Principles in the Context of Osteopathy
– Gyrotonic Principles Applied to Dynamic Trunk Stabilization
GYROKINESIS® certifications:
– Gyrokinesis level 1
– Gyrokinesis Lotus Blossom Program 1
– Gyrokinesis Happy Moves Course
STOTT PILATES™ certifications:
– Stott Pilates, Full Certification level 1 and 2, Mat and Equipment, including Injuries and Special Populations Course.
– Former Stott Pilates Instructor Trainer, Mat and Reformer
– Various workshops
The Center for Women’s Fitness certifications:
– Pre and Postnatal Pilates Mat and Equipment
– Support Your Floor – The Center Method for Diastasis Recti Recovery

Josefin inledde sin Pilatesresa i 20-årsåldern när hon studerade i London. Ett ryggproblem gjorde att hon sökte sig till något annat än den träning hon ägnat sig åt tidigare (gymnastik, löpning, aerobics).

Under den 10-årsperiod då hon bodde i England och USA utbildade hon sig på samtliga maskiner och nivåer inom Pilates och fortsatte sedan med GYROTONIC® och GYROKINESIS®. Hon började undervisa dessa metoder på heltid och jobbade under flera år för Aimee McDonald’s i hennes studio i Ann Arbor, Michigan, och även på en sjukgymnastklinik på University of Michigan Hospital. Hon utbildade sig med Master Trainers som Aimee McDonald, Juergen Bamberger, Rita Renha, Elaine Pureen och Hideto Heshiki. Sin Gyrokinesis certifiering fullbordade hon med metodens grundare, Juliu Horvath.

Josefin flyttade tillbaka Sverige 2009 och startade Movement Studio Malmö. Hon
har sedan dess fött två barn och upplevt graviditet, förlossning och den efterföljande
postnatala fasen, men framför allt har hon erfarit föräldraskap och allt vad det innebär.
Josefin har detta med sig i sin undervisning och möjligheten att hjälpa kvinnor i livets olika skeden värdesätter hon högt.

Eftersom Josefin själv har haft skador kan hon relatera till människor med smärta, stelhet
och blockeringar. I och med att hon har kunskap och erfarenhet både av ett mer holistiskt synsätt (Gyrotonic) och en mer fysioterapeutisk approach (Pilates) är hon mycket kompetent inom rehabträning. Genom att säkert och omsorgsfullt guida sina kunder genom skräddarsydda program har hon hjälpt många att läka.

Josefin drivs av en vilja att på ett naturligt och lekfullt sätt fortsätta utforska, förstå och utvidga sin kunskap. Hon inspirerar människor omkring sig att expandera i sitt tankesätt kring träning, rörelse och hälsa. Josefin är mycket inkännande i sin undervisning och ger även energi/healing-behandlingar.

Rulla till toppen