Träning

utbud gyro

Träningen är effektiv och formas efter dig och dina mål. Du kan träna enskilt, parvis eller i små gruppklasser. Du blir stark, smidig och lär dig nya rörelsemönster som du kan ha med dig i vardagen och i annan träning.