Integritetspolicy

VILKA TYPER AV INFORMATION SAMLAR VI IN?
Om du bokar en lektion eller klass via e-post eller Time Center kan vi använda den informationen för att kontakta dig via e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran.

När du besöker Movement Studio Malmö som kund får du fylla i ett enkelt formulär med namn, telefon och mejladress samt bevara ett par grundläggande frågor om varför du kommer till oss som kund.

När vi arrangerar events eller aktiviteter tar vi emellanåt bilder som sedan kan komma att användas i vårt nyhetsbrev eller på Facebook. Vi informerar om detta i samband med aktiviteten och du har alltid möjlighet att säga ifrån om du inte vill fotograferas.

Movement Studio Malmö respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen.

HUR ANVÄNDS INFORMATIONEN?
Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som kund.

Vi använder dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Vi använder även din information i kommunikationssyfte för att kunna ge dig information om våra tjänster, främst i form av ett nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från detta.

VIDAREBEFODRAN AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
Movement Studio Malmö ägnar sig inte åt att sälja, handla, eller på annat sätt överföra personligt identifierbar information till utomstående parter.

Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag. Vi ställer dock krav på att dessa parter samtycker till att sådan information hålls konfidentiell.

HUR HANTERAR VI LAGRADE UPPGIFTER?
Personligt identifierbar information sparas enbart inom det tidsrum lagen tillåter. Tidsrummet bestäms av karaktären av informationen och bakgrunden till lagring. Det förekommer därför olika tidsramar för olika typer av information.

Klientnoteringar/journaler lagras på föreskrivet säkert sätt och gallras bort ett år efter ditt senaste besök. Endast de instruktörer som aktivt undervisar hos oss har tillgång till personligt identifierbar information.

Information nödvändig för bokföring följer bestämmelser under gällande bokföringslag.

De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

INFORMATION SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT
Movement Studio Malmö samlar inte in någon personligt identifierbar information om dig via vår webbplats, så som namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte lämnar sådan informationen till oss frivilligt i vårt kontaktformulär.

Dock kan det samlas in allmän information som inte går att identifiera vid normal användning av webbplatsen. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress. Alltså data som inte avslöjar ingen information av personlig natur.

Movement Studio Malmös webbplats använder inte cookies.

BEGÄRAN OM REGISTRERAD INFORMATION
Du har rätt till att begära upplysningar om vilken information vi har registrerad om dig. Du kan därutöver kräva att vi begränsar hur denna information används. Om den personliga information som finns lagrad om dig är felaktig, har du rätt att kräva att den blir korrigerad eller raderad. Begäran kan ställas till info@movementstudio.se

SAMTYCKE
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Du får även skriftligen godkänna vår integritetspolicy när du besöker Movement Studio Malmö som kund. När du bokar via Time Center får du godkänna deras dataskyddspolicy.